Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Savon Rautaosa Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.5.2022. Viimeisin muutos 4.5.2022.

REKISTERINPITÄJÄ

Savon Rautaosa Oy
Kilpivirrantie 1, 74120 IISALMI
Puh. 0500 670 603

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Ismo Partanen
Kilpivirrantie 1, 74120 IISALMI
Sähköposti: ismo.partanen@rautaosa.fi

REKISTERIN NIMI

Savon Rautaosan asiakas- ja markkinointirekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

Rekisterin avulla hoidetaan asiakassuhdetta, lähetetään tilauksen valmistustietoja, lisätietopyyntöjä yms. tilaukseen liittyviä tietoja. Kävijän tilaaman uutiskirjeen  ja markkinointiviestien lähetykseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yhteystiedot: nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan muut mahdollisesti antamat lisätiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan itse lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimella antamista tiedoista, verkkokaupan asiakasrekisteristä sekä asiakassuhteen hoitamista varten kysytyistä tiedoista.

EVÄSTEIDEN KERÄÄMINEN

Keräämme verkkosivuillamme evästeiden avulla käyttäjäkokemusta parantavaa tietoa, jota käytetään myös markkinoinnin kohdistamiseen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja saatetaan säilyttää palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella täyttämällä henkilötietonsa lomakkeen kautta ja osallistumalla testiin, tilaamalla verkkosivuilla tarjolla olevan oppaan, tilaamalla uutiskirjeen tai ostamalla tuotteita. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä. Tietojen suojauksessa noudatetaan huolellisuutta ja järjestelmät suojataan asianmukaisesti. Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti tietojen käsittelyyn sekä heillä on oikeus käsitellä Savon Rautaosa Oy:n asiakastietoja ja pääsy sähköpostijärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille. Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.